Proffesionalitet

S Y N S P R Ø V E R

-Kan udføres på mange måder, som oftest kan man dog beskrive en synsprøve som bestående af en forholdsvis veletableret serie af objektive og subjektive målinger.

Resultaterne af disse prøver, holdt op i mod klientens eventuelle klager og sædvanlige eller tilvænte korrektioner, bringer os til en nærmere forståelse af synsfunktionen og de behov der måtte være til stede i hvert enkelt tilfælde.

Synsfunktionen som helhed er en forholdsvis kompleks sag med tæt ved uendeligt mange forskellige variationer. Udover at vi som optikere skal kunne afdække et eventuelt optisk korrektionsbehov har vi også en vis forpligtigelse til at føre tilsyn med dine øjnes generelle sundhedsmæssige tilstand og dine synsmæssige evner. Det kan muligvis forklare hvordan det kan være at en veludført synsprøve tager en del tid. Vi sætter typisk en hel time af til dig når du laver en aftale med os.

En synsprøve bør afsløre dit korrektionsbehov; sfæriske og cylindriske styrker, cylinderens akseretning samt et eventuelt behov for prisme korrektion. Altsammen målt i ”Dioptrier” og ”Grader” afhængigt af hvad vi ønsker at beskrive. Derudover bør en synsprøve indeholde en afklaring og notering  af hvad dine øjne er i stand til at præstere med de gamle styrker. Det er også det vi kalder ”Habituel Visus”. Samenholder vi dét med hvad en eventuel ny korrektion kan gøre for dit syn, skulle vi have et solidt beslutningsgrundlag for at indføre forandringer.

Om muligt ved suplerende hjælp fra tidligere journaler, burde den grundige optiker gennem sine undersøgelser, være i stand til at opdage en række af de mest almindeligt forekommende fysiske afvigelser. Se afsnittet ”Patologisk Screening”.