Ole Optica - Slider 2

Prov för glasögon

S Y N U N D E R S Ö K N I N G   F Ö R   G L A S Ö G O N

När vi har fastställt pupill-avstånd och och dina ögons synbehov kan vi i teorin använda dessa resultat direkt för att beställa ett par optiska linser för dina nya glasögon.

En synundersökning kan delas upp i:

  • ”Sfärisk Styrka” -Mätt i ”dioptrier”
  • ”Cylindrisk / Astigmatisk styrka” och dess ”Axel”. –Mätt i ”Dioptrier” och ”Grader”.
  • En eventuell ”Prisma” och dess ”Axel”. –Mätt i ”Dioptrier” och ”Grader”.
  • ”Additon” -Även kallad ”Lästillägg” –Mätt i ”Dioptrier” och ”Grader”.

En viktig sak är förstås att försöka vara medveten om  vilka syn-situationer som du vill vi ska hjälpa dig med. Fråga oss om för- och nackdelar vid olika lösningar. Kom ihåg att ett par glasögon  är både en relativt teknisk, såväl som en mycket individuellt anpassad produkt. Det är av den anledningen ganska svårt att beskriva alla möjliga kombinationer  här utan att tråka ut dig. Bästa råd är: Lita på din optiker för att vägleda dig, och dra nytta av att tala ansikte mot ansikte för att rensa bort de eventuella tvivel du kan ha. Du kommer säkert  att vara positivt överraskad av vilka möjligheter som  finns tillgängliga.